Tài nguyên thư viện

THỐNG KÊ TRUY CẬP

free counters

Ảnh ngẫu nhiên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (minhchuong15@Yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bể cá cảnh

  CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH !

  Chào Mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

  Chào mừng quý vị đến với website của Hoài Tân 2

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch Giáo dục Nhà trường Năm học 2020-2021

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Văn Mười (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:22' 02-11-2020
  Dung lượng: 417.5 KB
  Số lượt tải: 725
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD VÀ ĐT HOÀI NHƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
  Số: 08/KH -TH Hoài Tân, ngày 16 tháng 9 năm 2020
  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 -2021
  I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
  Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
  Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
  Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
  Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDDT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 của BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
  Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;
  Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
  Căn cứ Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH, ngày 24 tháng 01 năm 2019 của BGDĐT- GDTrH về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;
  Công văn số 3535/BGDDT-GDTH ngày 19/8/2019 “Hướng dẫn thực hiện nội dung trải nghiệm cấp tiểu học từ năm 2020-2021”;
  Công văn số 3536/BGDDT-GDTH ngày 19/8/2019 "Hướng dẫn về biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong chương trình phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020 - 2021";
  Công văn số số 3539/BGDDT-GDTH ngày 19/8/2019 “Chuẩn bị điều kiện đảm bảo thực hiện dạy học môn Tin học” theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Công văn số 3869/BGDDT-GDTH ngày 26/8/2019 “V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2019-2020”;
  Công văn 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 Về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021;
  Căn cứ Luật Giáo dục 2019;
  Công văn 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học;
  Công văn số 688/PGDĐT-TH ngày 18/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học lớp 1 năm học 2020-2021;
  Công văn số 689/PGDĐT-TH ngày 18/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hướng dẫn giáo dục tin học cấp tiểu học từ năm học 2019-2020;
  Công văn số 746/SGDĐTGDMN-TH ngày 07/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2020- 2021;
  Công văn số 164/HD-PGDĐT ngày 07/7/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn về việc hướng dẫn dạy và học môn Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2020 -2021;
  Căn cứ Công văn số 361/PGDĐT-TH ngày 14/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài Nhơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2020-2021;
  Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 như sau:

  II. BỐI CẢNH GIÁO DỤC CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ TRƯỜNG:
  1. Bối cảnh bên ngoài
  1.1.Thời Cơ :
  Được sự quan tâm của Đảng uỷ - HĐND -
   
  Gửi ý kiến

  Kỷ niệm 20-11

  Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân

  Nhúng mã HTML

  Hội thi

  Nhúng mã HTML